fbpx
deMens.nu

België blijft een van de veiligste landen voor atheïsten, maar dat kan (be)keren

Humanists International lanceert editie 2023 van het Freedom of Thought Report

Vandaag wordt de twaalfde editie van het Freedom of Thought Report van Humanists International gelanceerd. Dit jaarlijkse rapport onderzoekt de juridische en mensenrechtensituatie voor humanisten, atheïsten en niet-religieuzen over de hele wereld.

In 186 landen over de hele wereld worden atheïsten gediscrimineerd. Ongeveer 70% van de wereldbevolking in landen woont waar de uiting van humanistische waarden ernstig wordt onderdrukt.

Dat kan verschillende vormen aannemen. Sommige landen zijn theocratieën met een staatsreligie en verplicht godsdienstonderwijs. In ten minste 87 landen over de hele wereld blijft blasfemie een strafbaar feit. In enkele landen zoals Iran en Pakistan kan je voor godslastering zelfs de doodstraf krijgen.

Discriminatie van atheïsten neemt soms ook subtielere vormen aan zoals bijvoorbeeld door een discriminerende financiering of het bemoeilijken van het oprichten van een humanistische organisatie.

Dit jaar wordt er in het rapport specifiek ingezoomd op de situatie in Australië, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Canada, Tsjechië, Iran, Noord-Macedonië, Rusland, Slowakije en Zambia. Op de website vind je een volledig overzicht.

Volgens de monitoring van Humanists International blijft België een van de veiligste landen voor vrijdenkers. Toch zijn er ook bij ons belangrijke aandachtspunten.

Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu: “Net als in veel andere Europese landen zit ook bij ons extreemrechts in de lift. In hun gedachtegoed beroepen ze zich op de christelijke identiteit en worden sommige levensbeschouwingen minder belangrijk bevonden. We zijn waakzaam dat verworven vrijheden – denk maar aan vrij onderzoek, vrije pers, abortus en euthanasie – niet worden teruggedraaid. De extreemrechtse ideologie heeft de mensenrechten van vrijdenkers, en bij uitbreiding van alle burgers, in het vizier. Als humanisten nemen we huidige normalisering van extreemrechts zeer ernstig.”

Emma Wadsworth-Jones, medewerker Humanists International: “Extreemrechts steunt op een exclusivistisch groepsdenken (in tegenstelling tot het stimuleren van vrij en kritisch denken en seculier onderwijs) dat vaak gebaseerd is op desinformatie. Het verwerpt de waarden van gelijkheid, tolerantie en waardigheid die humanisten koesteren en waar ze voor opkomen. Bij veel van de Europese extreemrechtse en rechtse bewegingen zie je allianties met de Kerk en een aanname van de christelijke identiteit en nationalisme (bijv. Italië en Hongarije). Er is natuurlijk veel diversiteit in de manier waarop extreemrechts zich manifesteert, maar gezien de nationalistische identiteiten en angst waarop ze zich baseren, is dit nooit goed voor mensenrechten, gelijkheid en non-discriminatie van bijv. migranten, religieuze minderheden, gender, reproductieve en de lgbtqia+ gemeenschap.”

Lees het volledige interview van deMens.nu met Emma Wadsworth-Jones (Humanists International), waarin ze o.a. ingaat op de situatie in Gaza, Oekraïne en België