fbpx
deMens.nu

Oproep abortusplatform

België heeft nood aan een nieuwe abortuswet!

Een wetenschappelijk comité met experts kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie en publiceerde een rapport met aanbevelingen over de abortuswet. Die gingen onder andere over het afschaffen van de verplichte wachttijd van zes dagen, het uitbreiden van de termijn voor een zwangerschapsafbreking en het toegankelijk maken van anticonceptie voor iedereen.

De aanbevelingen zijn unaniem, klaar én duidelijk, een wetsvoorstel ligt klaar. Het ontbreekt alleen nog aan politieke moed om een nieuwe wet te stemmen.

Sinds het Strafwetboek van 1867, dat abortus tot “een misdaad tegen de openbare orde der familie en de openbare zedelijkheid” maakte, zijn er in ons land slechts twee wetswijzigingen geweest … In meer dan 150 jaar!

De wet van 1990 kwam er trouwens niet zonder slag of stoot. Hij werd gestemd met een wisselmeerderheid en als klap op de vuurpijl wilde koning Boudewijn zijn louter ceremoniële handtekening niet zetten omwille van zijn religieuze overtuiging. Alleen al daarom staat de abortuswet in het collectieve geheugen gegrift. Tot vandaag zijn we ongelooflijk dankbaar voor de strijd die feministen, artsen en politici leverden. Het is die politieke moed die we vandaag broodnodig hebben om eindelijk vooruitgang te boeken.

 

De wet is toe aan een update

 

De wet is toe aan een update. Dan hebben we het niet over details of symbolische aanpassingen, zoals in 2018 gebeurde door abortus uit de strafwet te halen. Dat is mooi meegenomen, maar hoeveel vrouwen helpen we daar écht mee verder?

Omwille van de huidige politieke stilstand, moeten vrouwen nog steeds verplicht 6 dagen ‘nadenken’ voor ze een zwangerschap kunnen afbreken en sturen we elk jaar noodgedwongen een 500-tal vrouwen* de grens over voor een abortus in Nederland, met alle moeilijkheden en kosten vandien. Meisjes en vrouwen* die slachtoffer zijn van incest, verkrachting, huiselijk geweld, zwangerschapsontkenning of van het falen van anticonceptie…

Wij, de ondertekenaars van deze open brief, vragen dat België eindelijk een progressieve abortuswet stemt. We moeten in de voetsporen treden van andere Europese landen die hun wetten verbeteren, denk aan Frankrijk, waar abortus recent verankerd is in de Grondwet.

In ons land blokkeren een aantal partijen elke vooruitgang in deze cruciale kwestie, ondanks de eisen van de bevolking, terreinorganisaties en veel politieke vertegenwoordigers.

Het is dringend! We vragen met aandrang dat het wetsvoorstel dat al sinds 2020 in de Kamer ligt te wachten, vóór de verkiezingen ter stemming wordt gebracht, inclusief de aanbevelingen van de experten.

Het is hoog tijd voor een abortuswet die mee is met de tijd!

*De term “vrouwen*” staat hier voor vrouwen, meisjes en alle personen die zwanger kunnen zijn. 

 

Het Abortusplatform www.abortionright.eu stuurde op 18 april, een persbericht uit in verband met de vraag om een stemming vóór de verkiezingen.

De lidorganisaties van het platform Abortion Right leggen deze oproep ter ondertekening voor, met een pleidooi voor een betere abortuswet in België.


Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via: contact@abortionright.eu  

Teken de petitie