fbpx
deMens.nu
Over migratie is al veel inkt gevloeid. De levensbeschouwelijke dimensie van migratie maakt deel uit van het debat maar wat onderbelicht blijft is de kwetsbaarheid van wie nu net op de vlucht is voor het juk van religie. Migratie is complex, dus moeten een Europese en federale aanpak elkaar aanvullen.

17. Bescherm ook de minder- en ongelovigen

Denk even aan de vele autocratische regimes met een staatsgodsdienst. Vrijheid van geloof wordt in deze landen vaak niet gegarandeerd. Wie zijn of haar leven liever zin geeft zonder religie, kan dat recht in deze landen vaak niet uitoefenen, of moet zelfs vrezen voor de veiligheid.

Daarom pleiten we ervoor dat België in haar binnenlands- en buitenlands beleid waakt op de strikte scheiding tussen geloof en staatsstructuren bij de internationale partners. Blasfemie- en apostasiewetten zijn een flagrante schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

18. Van de regen in de drop?

Vluchtelingen die omwille van hun atheïsme het land van oorsprong zijn ontvlucht, voelen een grote sociale druk om hun levensbeschouwing geheim te houden. In welke opvangplek of lokale gemeenschap ze ook terechtkomen, de religie van de meerderheid van andere vluchtelingen domineert algauw het sociale verkeer.

Sommige religieus geïnspireerde hulpverleningsorganisaties bieden zelfs enkel hulp indien de vluchteling ‘het juiste’ geloof volgt en stellen soms voor om zich te bekeren in ruil voor hulpverlening.

Onze samenleving onderscheidt zich net door het feit dat onze wetten en instellingen blind blijven voor de levensovertuiging van de burger, het is een van de sleutels tot vreedzaam samenleven. We vragen dat de staat zelf een voorbeeldfunctie vervult.

 

Daarom vragen wij:

  • een consistente en gelijke behandeling van zij die niet-religieus zijn en zij die dat wel zijn, specifiek in de behandeling van dossiers van vluchtelingen;
  • een strikte toepassing van de UVRM, de ‘Treaty and bodies’, de optionele protocollen en de speciale procedures die verbonden zijn aan het mensenrechtensysteem van de VN;
  • een maximale internationale samenwerking die de internationale solidariteit versterkt en het tribalisme doorbreekt;
  • dat de mobiliteit van mensen zo maximaal mogelijk gerespecteerd wordt.