fbpx
deMens.nu

Wetenschap boven dogma

Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert hen te leven in een diverse samenleving Leerlingen hebben recht op goede informatie en opleiding. Zo kunnen ze een eigen kritische mening vormen en overwogen keuzes maken. Leerlingen dienen fundamenteel inzicht te verwerven in wetenschappelijke methodes, zodat ze inzien waarom wetenschap boven dogma’s staat.

Vrij onderzoek

Vrij onderzoek kan bondig worden samengevat met de bekende woorden van Henri Poincaré: “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.” Wetenschappelijk vrij onderzoek heeft bewezen dat het de meest betrouwbare methode is om kennis te vergaren.

 

Onderwijslandschap:

In België wordt gesubsidieerd onderwijs dankzij het schoolpact van 1958 opgedeeld in twee verschillende netten: het officiële en het vrije.

Vrij onderwijs

Scholen in het vrije onderwijsnet worden ingericht door particulieren. Zij worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap zolang zij voldoen aan de inrichtingsvoorwaarden. Het overgrote deel zijn confessionele scholen waaronder de meest gekende de katholieke zijn, maar evengoed zijn er protestantse en joodse scholen. In die scholen is er geen vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken: leerlingen volgen er automatisch de levensbeschouwing van de school. Daarnaast zijn er ook nog niet-confessionele scholen zoals de methodescholen van Steiner en Freinet. Zij kiezen eerder voor een vak cultuurbeschouwing, met oog voor de verschillende levensbeschouwingen

GO!

Het officiële onderwijs wordt georganiseerd door de overheid en bestaat uit de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), het provinciaal onderwijs, het gemeentelijk onderwijs en het stedelijk onderwijs. Het zijn pluralistische scholen waar neutraal onderwijs wordt aangeboden en men tot het einde van de leerplicht de grondwettelijke opdracht heeft om leerlingen de keuze aan te bieden om één der erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer te volgen.

 

Niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele zedenleer (NCZ) is één van de levensbeschouwelijke vakken uit het verplicht keuzeaanbod in de scholen van het GO! en het officieel gesubsidieerd onderwijs. Bij het ruime(re) publiek staat het vak bekend als de les zedenleer of moraal.

In de les NCZ worden kinderen en jongeren vanuit de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing begeleid in de ontwikkeling van een moreel bewustzijn en zingevend oriëntatiekader. Bij deze belangrijke leerprocessen in de vorming van de persoonlijkheid van het kind en de jongere, staat de leerkracht NCZ centraal als geëngageerd begeleider.

Het vak NCZ met haar waardenkader en begeleidende humanistische didactiek van vrij onderzoek en redelijke argumentatie, levert een reële bijdrage aan het opvoeden in democratisch burgerschap en dialoog.

NIEUWS: MEER DAN 10.000 KINDEREN EN JONGEREN KIEZEN VOOR VRIJZINNIGE VIERING

Aantal lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd verdubbelt op 8 jaar tijd. In 2018 zullen liefst 10.192 Vlaamse kinderen en jongvolwassenen hun lentefeest of hun feest van de vrijzinnige jeugd vieren. Dat is dubbel zoveel als in 2010. Deze feesten, kaderend binnen de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing, worden dus alsmaar populairder. “

Lees meer

Nieuws en opinies over onderwijs

25 november: Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld

25 november: Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld

In de kijker / In de media / Internationale dag 14 november 2023

Op 25 november is er naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld een cinema

Lees meer
Cultuur is er voor iedereen

Cultuur is er voor iedereen

Dossier / Magazine 16 oktober 2023

Wat is cultuurparticipatie? Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg12 nr4. Lees hier meer artikels over ‘cultuur’.

Lees meer
“Een genuanceerde blik, sterk in kritisch denken”

“Een genuanceerde blik, sterk in kritisch denken”

Interview / Jong.nu / Magazine 16 oktober 2023

Interview met de winnaars van de Vlaamse Debatwedstrijd 2023 Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg12 nr4.

Lees meer

Alle nieuws over onderwijs