fbpx
deMens.nu

Wat denkt de Belg nu ECHT over abortus? 17 april 2018

OPINIEPEILING HIER BESCHIKBAAR!

Zie ook:

Voor de meerderheid van de Belgen mag abortus uit de strafwet

Open brief in De Standaard om abortus uit het strafwetboek te halen

In maart 2017 riepen meer dan 8000 persoonlijkheden uit alle maatschappelijke geledingen op om de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafrecht te halen (Manifest350). Voor deze mensen is abortus in de eerste plaats een medische kwestie. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw moet vooropstaan.

Het voorbije jaar werden niet minder dan zes wetsvoorstellen in die geest ingediend in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Geen enkele ervan leidde tot een grondig debat. Een betreurenswaardige illustratie van de politieke patstelling waarin dit thema in ons land al jaren is verzeild.

Maar wat denkt de burger zélf? Wil hij dat onze samenleving abortus blijft beschouwen als een misdrijf? Of is hij voorstander van een exit uit het strafrecht? Denkt de Waal er anders over dan de Vlaming? Verschillen jonge geesten van mening met minder jonge geesten? Mannen met vrouwen? Loopt er een levensbeschouwelijke breuklijn door het debat?

Relevante vragen. Toch werd tot op heden nooit naar de mening van de Belgen gevraagd … Tot nu.

Een opiniepeiling uitgevoerd door Kantar TNS op vraag van het Centre d’Action Laïque en deMens.nu, met wetenschappelijke ondersteuning door de Université Libre de Bruxelles en de UHasselt, werpt licht op de mening van de Belgische burger over abortus. En die mening is vrij uitgesproken.

DINSDAG 17 APRIL om 11:00 aan de ULB

ULB, raadzaal (salle du conseil), gebouw K, campus Solbosch

Presentatie en analyse (NL/FR) door:

  • Sylvie Lausberg, directrice Studie & Strategie van het Centre d’Action Laïque, en Florence Wautelet, beleidsmedewerkster Studie & Strategie van het CAL
  • Franky Bussche, directeur Studie en Onderzoek deMens.nu
  • Dr Anne Verougstraete, gynaecoloog ULB-Erasme; Sjerp-Dilemma-VUB
  • Yannick Manigart, gynaecoloog – verloskundige, CETIM Planning CHU Saint-Pierre, Brussel
  • Catherine Vermandele, peiling ULB
Voor de leden van de pers: u kan de experts en verantwoordelijken uiteraard ook interviewen naar aanleiding van dit onderzoek. Contacteer hiervoor de communicatiedienst van deMens.nu of de Centre d’Action Laïque.