fbpx
deMens.nu

“Symbolische overwinning, geen perfect akkoord”

deMens.nu blij met depenalisering abortus, maar werk is niet voltooid

“We ijveren al jaren voor een stap vooruit inzake abortus. Het gaat ons om twee elementen. Eén: de depenalisering, zodat het stigma dat vandaag nog steeds op vrouwen rust, vervalt. Twee: een versoepeling van de voorwaarden, zoals een verlenging van de termijn. Het akkoord dat nu voorligt, bevat goede elementen maar is voor ons absoluut geen eindpunt. Het wetsontwerp over het statuut van de foetus, dat deel uitmaakt van dit akkoord, zullen we trouwens met argusogen volgen”, reageert deMens.nu-voorzitter Freddy Mortier.

Gisteren raakte bekend dat de meerderheidspartijen van de federale regering een akkoord bereikten over de hervorming van de abortuswetgeving. “Het akkoord bevat zeker goede elementen: ten gronde wordt abortus nu een recht in plaats van een misdrijf dat door de vingers wordt gezien. Daarmee volgt de wet eindelijk het ethisch draagvlak dat er bij de bevolking is. Uit een recente peiling blijkt immers dat drie op vier Belgen vinden dat abortus niet thuishoort in het strafwetboek”, analyseert Mortier. Ook de doorverwijsplicht voor artsen en het wegvallen van de verklaring waarin de vrouw aangeeft zich in een noodtoestand te bevinden, zijn zinnige aanpassingen. Het is een eerste stap.”

Het had dus nog meer mogen zijn voor deMens.nu. “De bedenktijd blijft op zes dagen. Terwijl we weten dat die wachttijd de drempel verhoogt en bij vrouwen geregeld een schuldgevoel creëert. Waarom zou je je immers moeten bedenken over een medische ingreep? Maar vooral: de termijn waarbinnen abortus kan, blijft op twaalf weken – zij het met een feitelijke verlenging met zes dagen. Twaalf weken, dat is nog het politieke compromis van inmiddels 28 jaar geleden. Het is net in de dertiende en veertiende week dat er vandaag problemen opduiken, waarbij vrouwen gekneld zitten tussen hun situatie en de wet. Wij blijven dus sowieso strijden voor een versoepeling van die termijn”, vervolgt Mortier.

De depenalisering is natuurlijk wél een belangrijke overwinning: “Die moet immers voor altijd komaf maken met het stigma en het taboe dat op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking blijft rusten, terwijl we wéten dat vrouwen niet lichtzinnig met deze beslissing omspringen.” Ook hier blijft deMens.nu waakzaam: “Er komt een aparte wet voor abortus. Samen met onze collega’s van het Centre d’Action Laïque zullen we de wetsvoorstellen op de voet volgen, want schijndepenalisering loert hier om de hoek.”

Het akkoord dat nu voorligt, bevat goede elementen maar is voor ons absoluut geen eindpunt

 Géén statuut voor de foetus

Een opmerkelijk gegeven in de berichtgeving over het akkoord: er komt een wetsontwerp over het statuut van de foetus. Met de ogenschijnlijke doelstelling is niets mis: aanstaande ouders een juridisch hulpmiddel bieden om hen te helpen het verlies van een toekomstig kind te verwerken. Maar dat kan een flinke adder onder het gras worden. Zo’n wet kan op gespannen voet komen te staan met het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

“Het juridische debat over levensvatbaarheid mag niet worden overgeleverd aan sentiment en het morele debat mag niet worden gemonopoliseerd door één enkele levensbeschouwing. Met ethische dossiers mag je niet aan ruilhandel doen. De vrijzinnig humanistische gemeenschap zal haar kritische, op feiten en wetenschappelijke bevindingen gebaseerde stem zeker laten horen in deze kwestie” besluit Mortier.

Voor meer informatie en reacties:

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

voorzitter@demens.nu

Aubry Cornelis

Perscontact en woordvoerder

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

@aubryco

 

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.

www.demens.nu