fbpx
deMens.nu

Bedankt aan alle 846 vrijwilligers!

Elk jaar op 5 december staat de wereld even stil om de miljoenen vrijwilligers te bedanken die het voorbije jaar de handen uit de mouwen hebben gestoken. Door zich belangeloos in te zetten voor een goed doel of ideaal maken zij dagelijks het verschil, ook bij ons.

Vandaag zetten 846 mensen zich als vrijwilliger in voor het huisvandeMens en deMens.nu. Sommige vrijwilligers werken mee aan één concreet project. Andere gaan een duurzaam engagement aan: ze leggen zich toe om mensen warm te onthalen, ondersteunende gesprekken te voeren, plechtigheden te verzorgen … of een mix van dat alles.

“Mijn vrijwilligerswerk geeft me energie, zorgt voor interessante ontmoetingen en bij elke aanvraag word ik telkens opnieuw uitgedaagd. Bij deze een warme oproep om je als vrijwilliger bij het huisvandeMens aan te sluiten. Je komt in een fijne, zorgende organisatie terecht waar je als vrijwilliger wordt ondersteund en gewaardeerd.” – Iris, vrijwilliger bij huisvandeMens Gent

“Afscheidsplechtigheden verzorgen is helemaal niet zo zwaar als ik had gedacht. Het brengt je ook veel moois. Er wordt vaak gelachen of er worden fijne anekdotes opgehaald. Je kan een betekenisvolle rol in het rouwproces vervullen. Je weet nooit wat je kan verwachten, het is niet altijd eenvoudig, soms beklijvend, maar steeds boeiend. En uiteraard is de dankbaarheid van de nabestaanden onbetaalbaar. Ik verzorgde nu al meer dan honderdvijftig plechtigheden en die dankbaarheid, daar doe ik het voor. Het is de beste motivatie.” – Frank, vrijwilliger bij huisvandeMens Antwerpen

Ook onze lidverenigingen steunen op vrijwilligerswerk. Illustraties maken voor de Fakkeltjes, een luisterend oor bieden aan gedetineerden, een podcast opnemen over taboes … Het maakt allemaal deel uit van de vrijzinnig humanistische dienstverlening. En dan zijn er nog de bestuurders. Mensen met een hart voor onze gemeenschap die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de strategische lijnen uitzetten.

Aan al deze mooie mensen: bedankt!

Wil jij ook het verschil maken en aan de slag gaan als vrijwilliger?

Ontdek ons ruime aanbod