fbpx
deMens.nu

Ben ik nu atheïst, agnost of ietsist?

Wie ben ik? Het is een vraag waar je heel wat verschillende antwoorden op kan geven. Antwoorden die elkaar niet hoeven uit te sluiten. De identiteit van een persoon is steevast gelaagd. Mensen voelen zich bijvoorbeeld Antwerpenaar én Vlaming én Belg én Europeaan én lid van het Vermeylenfonds én padeller én diehard fan van Bob Dylan.

Identiteit gaat ook over waar je wel of niet in gelooft. Er zijn veel manieren om te geloven of niet-geloven. Dat gaat dan niet enkel over god(en), maar ook over waarden.

We zetten enkele begrippen op een rij:

Een atheïst ontkent het bestaan van een godheid. Deze term is afkomstig van het Grieks: a- (zonder) en theos (god). Voor een atheïst is er onvoldoende bewijsmateriaal om aan te nemen dat er een bovennatuurlijke kracht bestaat. Sommigen gaan nog een stapje verder en vinden dat de wetenschap heeft bewezen dat er geen god bestaat of kan bestaan.

Een agnost gelooft dat de mens niet met zekerheid kan weten of het bovennatuurlijke, inclusief een god, kan bestaan.

Je kan een specifieke religie of levensbeschouwing aanhangen, dan ben je een katholiek, protestant, moslim, boeddhist, … Een ietsist neemt aan dat er ‘iets’ is ‘tussen hemel en aarde’, zonder een welbepaalde religie aan te hangen.

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn het referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal. Een vrijzinnig humanist geeft zelf een (positieve) invulling aan het leven.

Je kan ook atheïst zijn, maar het bestaan van betekenis of waarde in de wereld ontkennen. Dan ben je een nihilist.

Een extremist is iemand die vast zit in zijn/haar/hen eigen overtuigingen en niet bereid is tot het sluiten van compromissen. Zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen extremistisch zijn.

Enige nuance is hier op zijn plaats. Voor veel van deze begrippen bestaat er geen eenduidige definitie. Uiteindelijk geeft iedereen er een eigen invulling aan. Zie ook de atheometer van het Humanistisch Verbond en overzicht levensbeschouwingen (VRT, 2020).

 

Spiritueel atheïsme

Atheïsme hoeft spiritualiteit niet uit te sluiten. De befaamde Gentse filosoof Leo Apostel schreef er een boek over. Wannes Capelle, frontman van het Zesde Metaal, vertelt in het deMens.nu Magazine wat spiritueel atheïsme voor hem betekent.

 

Video’s over atheïsme

Bekijk onze video’s over atheïsme op ons YouTube kanaal.

 

Uittreding

Uit een geloofsgemeenschap treden gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dat ervoer ook Lale Gül die er een spraakmakend boek over schreef. Heb jij hier vragen over? Je kan er over praten met een vrijzinnig humanistisch consulent in een huisvandeMens.

Wie uit de rooms-katholieke kerk wil treden of zich wil laten ‘ontdopen’ vindt meer informatie op deze pagina van het Humanistisch Verbond.

 

Atheïsme in de wereld

In een groot aantal landen in de wereld is het allesbehalve evident om niet-gelovig te zijn.  Dat lees je in het Freedom of Thought Report van Humanists International.