Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Op 8 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd. De ideale gelegenheid om vrouwenrechten extra in de kijker te plaatsen. Vrijzinnig humanisten ondersteunen de feministische beweging bij haar strijd voor gelijke rechten van vrouwen wereldwijd.

Waarom deze dag? Op 8 maart 1908 legden de vrouwen het werk neer in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: “brood en rozen”. Nadien volgden er nog stakingen en verzet, die uiteindelijk een symbool zouden worden voor de strijd voor gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het conflict tussen man en vrouw heeft slechtere tijden gekend, maar toch wijst de actualiteit uit dat gelijkwaardigheid nog niet meteen aan de orde is. Denk maar aan de recente #metoo ontwikkelingen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd, het onevenwicht over hoe mannen en vrouwen in beeld worden gebracht …

Toch boeken we vooruitgang in de strijd naar gelijkwaardigheid. Jarenlange aandacht voor emancipatie van de vrouw heeft geleid tot veel sociale verandering. Gelijke rechten en gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen zijn ondertussen maatschappelijk aanvaarde gegevens. De sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren sterk verminderd. Het is daarom nodig om af en toe door een ‘roze bril’ naar de toekomst te kijken en ook de positieve evolutie voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te aanschouwen. 

Niet alle prinsessen zijn nog op zoek naar een prins

Vrouwen worden in de media vandaag af en toe minder stereotiep afgebeeld, ze krijgen vaker een hoofdrol en zijn daarenboven actiever. Dat zegt Sofie Van Bauwel, professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Van Bauwel doet onderzoek naar gender en media, film en televisie, en publiceerde nationale en internationale studies over populaire visuele cultuur en media. “Er is vraag naar verhaallijnen waarin meisjes niet alleen maar een love-interest zijn.”
Lees het interview

VeelZIJdig

Het project veelZIJdig tracht Internationale Vrouwendag aan belangstelling te doen winnen bij een breed publiek en legt de nadruk op gendergelijkheid, gelijkberechtiging en emancipatie.

In een soms ernstig, dan weer ludiek jasje – en telkens met een portie woord, muziek en kunst; door gekend en ongekend (vrouw)volk.
lees meer

Feminist vibes

Luister naar de muzikale selectie van de redactie ter gelegenheid van internationale vrouwendag

Beeldvorming van de vrouw

Hoe komen vrouwen vandaag in beeld?

Wat als …

 vrouwen in oorlogstijd het voor het zeggen hadden?