fbpx
deMens.nu

Staken voor gelijke rechten

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. De ideale gelegenheid om vrouwenrechten extra in de kijker te plaatsen. Vrijzinnig humanisten ondersteunen de feministische beweging bij haar strijd voor gelijke rechten van vrouwen wereldwijd.

Waarom deze dag? Op 8 maart 1908 legden de vrouwen het werk neer in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: “brood en rozen”. Nadien volgden er nog stakingen en verzet, die uiteindelijk een symbool zouden worden voor de strijd voor gelijkwaardigheid van m/v/x.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

 

Kom mee op straat!

Sluit op 8 maart aan bij een manifestatie  voor internationale vrouwendag in jouw buurt:

TikToks in teken van Vrouwendag

@dwaalzin

Op 6 maart werd het nieuwe TikTok-kanaal van Dwaalzin, de jongerenwerking van deMens.nu, gelanceerd.
De eerste video’s staan in teken van Internationale Vrouwendag. Enkele spraakmakende Belgische vrouwen die hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt, passeren er de revue.

Bezoek ons TikTok-kanaal

‘Het pleidooi’ door Marleen Temmerman

“Conservatieve krachten binnen een samenleving, genderongelijkheid, machismo en fanatieke strekkingen binnen religies zijn belangrijke factoren die vrouwenrechten en vrouwengezondheid op de helling zetten.

Meisjes en vrouwen moeten volgens mij zelfbeschikkingsrecht hebben over hun eigen lichaam. Als het kan, gebeurt zo’n abortus in overleg met de partner. Maar de uiteindelijke beslissing moet wel bij de vrouw liggen.

We beseffen te weinig dat verworven rechten niet absoluut verworven zijn, en als het gaat over vrouwenrechten mogen we nooit op onze twee oren slapen.”

Het pleidooi

Projecten Menstruatiearmoede

In 2020 schokte het onderzoek van Caritas ons land. Eén op acht jonge vrouwen heeft te lijden onder menstruatiearmoede. Dit probleem moet op beleidsniveau opgepakt worden maar het is belangrijk een draagvlak te scheppen bij de brede bevolking – zeker nu het thema roodgloeiend in de actualiteit staat! Bovendien spelen schaamte en taboe een grote rol en dàt zijn dan weer factoren waar wij allemaal bloed aan onze handen hebben… Menstruatiearmoede wordt eigenlijk bepaald door ‘the toxic trio’: (on)betaalbaarheid – (gebrek aan) educatie – taboe. Diverse oorzaken vragen dus om diverse oplossingen! Zo geschiedde … deMens.nu trok ten strijde met een heel arsenaal aan projecten.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE OVERZICHT

V-fest

V-fest is een Leuvens festival rond seksualiteit en intimiteit dat met een pittig en gevarieerd programma van talks en workshops focust op het bespreekbaar maken van taboes en het ontkrachten van hardnekkige mythes.

Het festival wil laagdrempelig en inclusief zijn voor iedereen die interesse heeft in seks.

V-fest is een initiatief van het huisvandeMens binnen de deMens.nu, de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie.

Bekijk het volledig programma

RHEA gender week

 

Van 6 tot en met 11 maart organiseert het Research Centre on Gender, Diversity and Intersectionality (RHEA) van de VUB tal van activiteiten in Brussel. Panelgesprekken, lezingen, en filmvertoningen: er is voor ieder wat wils! Ontdek het volledige programma hier.

VROUWENRECHTEN – GENOEG ZORG(EN)?


Woensdag 8 maart om 19u. Bij het Vrijzinnig Punt, A. Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt. 

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, maar zorgen meer. Ze zijn ook vaker slachtoffer van geweld. De moeilijke combinatie tussen arbeid en gezin duwt vrouwen in de deeltijdse arbeid. De crisis in de (kinder)zorg duwt verder de zorg terug in de handen van de vrouw. In de zorgsector werken ook meestal vrouwen, vaak onder een grote werkdruk.  

Anno 2023 zou gelijkheid tussen vrouwen en mannen vooruit moeten, niet achteruit.  We hebben het over zorg(en), over de 30-urenweek en over de strijd in de kinderopvang. Boeiende toespraken en interactie. Lees meer

Een initiatief van het Collecti.e.f 8 maars Limburg

 

Gelukkige Internationale Vrouwendag

De overwegend door vrouwen en jongeren geleide protestbeweging in Iran ontstond na de dood van een tweeëntwintigjarige vrouw, Mahsa Zhina Amini, als gevolg van de wreedheid van de gewelddadige “zedenpolitie”. Maar was evengoed een uitbarsting van vijfenveertig jaar onderdrukking van en geweld tegen vrouwen.

Lees meer

Gelijkheid is er op vele vlakken nog niet

Op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, staan wereldwijd gelijke kansen en rechten, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen centraal. Het is tevens de dag waarop vrouwen opgeroepen worden door enkele vrouwenorganisaties zoals Collecti.e.f 8 maars, om te staken of even te stoppen met wat ze gewoonlijk doen. Want de gelijkheid is er op vele vlakken nog niet. Zo kampen we nog steeds met een loonkloof, een pensioenkloof en zijn alleenstaande moeders extra benadeeld.

Lees meer

‘De inzichten’ met Maaike Cafmeyer

 

“Het feit dat een vrouw ook kan zelf beslissen hoe ze met haar lichaam omgaat, of je er nu laat aan werken of niet. Het is zo dat er daar iets moest rond gebeuren, dat een vrouw die 45 is en een auditie doet voor een rol van een 45-jarige niet wordt gekozen omdat ze 45- jaar is. (…) Ik merk dat er verschuiving en verbetering is gekomen. Trouwens dat is niet alleen voor actrices, dat is voor veel vrouwen. (…) Wat er gebeurt en daar ben ik zo blij om, ook voor mijn collega’s actrices, er wordt meer en meer geschreven vanuit een ‘vrouw van vlees en bloed’. Niet meer de vrouw als sidekick, de vrouw als muze, de vrouw als lustobject … ”

Bekijk ‘De inzichten’ op VRT MAX

Meer lezen? 

 

 

 

‘De inzichten’ met Fleur Pierets

 

Je zegt ‘niemand is vrij tot iedereen vrij is’.
Is een quote van Fanny Lou Hamer, een mensenrechtenactiviste. Ja, dat gaat over kruispuntdenken, dat gaat over intersectioneel denken. Zoals schrijfster Audre Lorde zei: ik word één keer onderdrukt omdat ik een vrouw ben, twee keer omdat ik een zwarte vrouw ben, drie keer omdat ik een lesbische zwarte vrouw ben. Dus intersectioneel denken, kruispuntdenken is eigenlijk erkennen dat mensen op verschillende vlakken kunnen gediscrimineerd worden.

Bekijk ‘De inzichten’ op VRT MAX

Meer lezen? 

 

MOETEN VROUWEN NAAKT ZIJN OM IN HET MUSEUM TE HANGEN?

In veel aspecten van de geschiedenis geldt het ondertussen bekende motto: history is letterlijk his story. Vaak lijkt het of er vroeger geen vrouwen bestonden en als ze al vermeld worden, is het alsof ze geen noemenswaardige rol hebben gespeeld. Zo ook in de kunstgeschiedenis. Hoewel er door de eeuwen heen heel wat talentvolle kunstenaressen zijn geweest, worden ze vaak doodgezwegen. En daar zijn meerdere redenen voor.

Lees de recensie

 

L’événement: een film over vrouwenrechten

In de film L’événement schetst Audrey Diwan het verhaal van Anne, een jonge vrouw in Frankrijk die in de jaren 1960 ongewild zwanger geraakt. Anne wil een andere toekomst: ze wil literatuur studeren, vrij zijn en ontsnappen aan het sociale lot van haar familie. Maar wat te doen? Abortus is illegaal en zelfs wie een zwangerschapsafbreking adviseert kan voor de rechter komen.

Lees de recensie

Draw for Change!: documentaireserie over vrouwenrechten

Draw for Change! is een zesdelige documentaireserie, gecreëerd door Vincent Coen en Guillaume Vandenberghe. In zes episoden bieden cartoonisten een blik op enkele van de meest prangende problemen waarmee vrouwen vandaag de dag wereldwijd te maken hebben. In hun tekeningen belichten ze elk in hun eigen stijl een ander aspect van genderongelijkheid. Behandelde thema’s zijn onder andere huiselijk geweld, vrouwenrechten, femicide, maar ook censuur.

Lees het interview

Interactieve tijdlijn

Het feminisme in België kent een lange en bewogen geschiedenis. Met de hulp van het kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa creëerde deMens.nu een interactieve tijdlijn. Kom meer te weten over enkele belangrijke ontwikkelingen binnen het feminisme in België door op onderstaande tijdlijn te klikken.

 

Onzichtbare vrouwen in een wereld voor en door mannen

Vrouwen hebben 47 procent meer kans op zwaar letsel bij een auto-ongeluk. Ze lopen 50 procent meer risico op een verkeerde diagnose na een hartaanval.  Hoe komt dat? Omdat de wereld voor en door mannen is ontworpen, zo stelt de Britse journaliste Caroline Criado Perez in haar boek Onzichtbare vrouwen.

Lees meer

Een bank vooruit

Hoe ga je met het thema gelijkwaardigheid m/v/x aan de slag in de lessen niet-confessionele zedenleer? Zijn het in deze coronacrisis vooral moeders die hun kinderen begeleiden bij hun schoolwerk?” Dat las ik in een artikel op de website van VRT NWS. Het stuk confronteert de lezer met het feit dat de aloude genderpatronen nog lang de wereld niet uit zijn.

Lees meer

Feminisme in een notendop

Tot vandaag strijden vrouwen voor een volwaardig burgerschap. Zo zijn er door de geschiedenis heen tal van vrouwen geweest die hierbij een prominente rol hebben gespeeld en die ervoor hebben gezorgd dat hun zusters een plaats in de maatschappij hebben gekregen.

Lees meer