fbpx
deMens.nu
Neutrale overheid vlakt (on)geloof niet af

Neutrale overheid vlakt (on)geloof niet af

Opinie 27 april 2016

Onze Belgische samenleving is op relatief korte tijd een smeltkroes geworden van nationaliteiten met daarbij horende verschillende (politi

Lees meer
Een onpartijdige overheid draagt bij tot emancipatie van alle burgers

Een onpartijdige overheid draagt bij tot emancipatie van alle burgers

Opinie 26 februari 2016

Onlangs verscheen het bericht dat Patrick De Wael (OpenVLD) en Laurette Onkelinx (PS) de tijd rijp achten om het begrip ?scheiding kerk en

Lees meer
Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten

Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten

Opinie 8 februari 2016

Raad van State arrest vatbaar voor interpretatie in neutraliteitsprincipe De Raad van State oordeelde afgelopen maandag (1 februari) in ee

Lees meer
Navelstaren op mogelijke deuken in het Verlichtingsdenken helpt ons niet vooruit

Navelstaren op mogelijke deuken in het Verlichtingsdenken helpt ons niet vooruit

Opinie 4 december 2015

Een reactie op het opiniestuk ?Geloof wat je wil, maar doe wat de staat zegt? (DS 3 december 2015). “Er is iets inherent tegenstrijdigs aa

Lees meer
Lieven Boeve steekt vuur aan de verkeerde lont

Lieven Boeve steekt vuur aan de verkeerde lont

Opinie 13 februari 2015

Hoofddoekendebat is hier niet aan de orde Het was rustig op het hoofddoeken front. En plots doet Lieven Boeve een oproep. Naar aanleiding

Lees meer
Strikte neutraliteit is ware solidariteit

Strikte neutraliteit is ware solidariteit

Opinie 16 december 2014

Christophe Lacroix (PS), minister van Ambtenarenzaken in de Waalse regering, zal in de gedragscode van de ambtenaren laten opnemen dat uit

Lees meer
Ethisch neutraal

Ethisch neutraal

Opinie 3 maart 2014

In zijn opiniestuk ‘Over leven en dood kan de staat niet neutraal zijn’ in Tertio van 26 februari stelt Mark Van De Voorde dat ‘Was

Lees meer
Meer (godsdienst)vrijheid dankzij strikte neutraliteit

Meer (godsdienst)vrijheid dankzij strikte neutraliteit

Opinie 28 mei 2013

Dit opiniestuk is een reactie op het stuk dat Karim Zahidi (UA) eerder publiceerde. Klik hier om naar dit artikel te gaan. Blijkbaar wekte

Lees meer
Scheiding kerk en staat: België is Groot-Brittannië niet

Scheiding kerk en staat: België is Groot-Brittannië niet

Opinie 22 mei 2013

In het debat rond levensbeschouwelijke symbolen wordt vaak verwezen naar het Angelsaksisch model. Het blijkt ‘bon ton’ om zich in de r

Lees meer
Actief pluralisme als heilsleer

Actief pluralisme als heilsleer

Opinie 13 mei 2013

De column van Fikry El Azzouzi ‘Vrijzinnig4Belgium radicaliseert steeds harder’ is om minstens 2 redenen interessant. Hij illustreert

Lees meer
De burger is vrij, ook aan het loket

De burger is vrij, ook aan het loket

Opinie 3 mei 2013

door Ludo Abicht (filosoof, UA) Geachte premier, geachte ministers-presidenten, geachte burgemeesters, Wij hopen dat u de open brief van J

Lees meer
Aan het loket hoort god noch partij

Aan het loket hoort god noch partij

Opinie 2 mei 2013

Geachte Premier Geachte Ministers-presidenten Geachte Burgemeesters Opnieuw staat de neutraliteit van de overheid ter discussie en gaan er

Lees meer
Een pleidooi voor een seculiere autonome moraal en een pluralistisch eenheidsnet

Een pleidooi voor een seculiere autonome moraal en een pluralistisch eenheidsnet

Opinie 16 april 2013

Er is een opmars van religie en radicalisering aan de gang in onze samenleving. Voor wie daar aan twijfelt: de bewijzen zijn legio. De sto

Lees meer
Diversiteit is geen neutraliteit!

Diversiteit is geen neutraliteit!

Opinie 5 april 2013

Het hoofddoekendebat beroert opnieuw de gemoederen. Wij staan achter een model van een interculturele maatschappij die voorrang geeft aan

Lees meer