fbpx
deMens.nu

It's not easy being green

Ernstige droogtes, steeds meer bosbranden en orkanen, stijgende zeespiegels en dito maximumtemperaturen: de klimaatverandering uit zich steeds nadrukkelijker. Actie is nodig, op alle fronten. Onze planeet heeft het immers niet gemakkelijk. De natuur heeft ons nog veel meer dan louter grondstoffen te bieden. Ze speelt een essentiële rol in het behoud van onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Duurzaamheid is dan ook een van de kernwaarden van deMens.nu. Zorg dragen voor jezelf, elkaar en de planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In die zin overstijgt duurzaamheid de ecologische dimensie: het slaat ook op het streven naar rechtvaardige sociale en economische verhoudingen.

Elk jaar engageren zich een aantal collega’s van deMens.nu en de huizenvandeMens voor het ecoteam. Het ecoteam is er in de eerste plaats om de ecologische reflex van onze organisatie scherp te houden. Niet enkel intern werken we aan een ecologisch beleid, ook naar de buitenwereld toe profileren we onze ecologische waarden. Dat doen we aan de hand van acties, evenementen, onderzoek, artikels, etc.

 
 
 

Longread: de aap die met vuur speelde

De mens is een vernuftig wezen. Met kennis te leren overdragen werd dit generatie op generatie verfijnd, en leidde het steeds verder naar een dominante positie op aarde. Maar onze zucht naar vernieuwing, nieuwsgierigheid en vooruitgang komt met een prijs.

Deze longread werd geschreven door ecodenker en filosoof Thomas Rotthier, mede-oprichter van ecomodernisme.be

Lees het artikel hier

 

Zorg jij voor een extra boom in ons groeibos?

Op 20 augustus 2018 ging een schuchter schoolmeisje op de trappen van het Zweedse parlementsgebouw zitten. Ze hield een kartonnen bord omhoog met de boodschap ‘Schoolstaking voor het klimaat’.

Opkomen voor jezelf én voor elkaar, het is één van de kernideeën van het vrijzinnig humanisme. We willen als vrijzinnig humanistische gemeenschap dan ook ons steentje – of nee, ons boompje – bijdragen in de strijd tegen klimaatopwarming.

STEUN ONS GROEIBOS

Longread: Ecodenken of Ecodoen? Wat doe jij in 2021 voor het klimaat?

Al sinds de jaren ‘70 trekken wetenschappers in steeds grotere mate aan de alarmbel: wij mensen zijn wel degelijk verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. Klimaatontkenners waren er toen nog bij de vleet. Aan de klimaatverandering is echter geen ontkomen en het heeft ons als aardbewoners zelfs kostbare tijd laten verliezen om in actie te schieten. We zijn nu 2021 en wat kunnen we vaststellen? Wat kunnen we eraan doen?

Lees het artikel hier

Boek: ‘Water, waarom elke druppel telt’

Emeritus professor Marc Van Molle (VUB) schetst in vijf heldere hoofdstukken de globale oorzaken, de waterconflicten, de impact van de klimaatverandering maar ook de mogelijke oplossingen voor de dreigende waterschaarste, zowel voor het publiek als het privaat beheer. Een wake-upcall voor iedereen die begaan is met geografie, milieu, klimaat(verandering) en de wereld die we achterlaten aan de volgende generaties.

LEES MEER

LONGREAD: Een kop voor de toekomst

Op een koude winterochtend zoeken velen van ons toevlucht in een warme kop koffie. Een bakje troost om te ontdooien, te ontspannen of om echt wakker te worden. Koffiedrinkers gaan er vaak prat op dat ze die eerste kop ’s ochtends nodig hebben om te functioneren. Het hoort bij onze manier van leven, zo lijkt het, maar de toekomst van onze dagelijkse kop koffie blijkt niet zo vanzelfsprekend.

LEES VERDER

Klimaatzaak: ‘Hoog tijd dat de aangegane verbintenissen worden nageleefd en in de praktijk worden omgezet’

‘De pleidooien voor de Klimaatzaak starten op dinsdag 16 maart. Meer dan 60.000 burgers voeren een rechtszaak tegen de vier bevoegde Belgische overheden omdat ze tekortschieten in hun klimaatbeleid. België moet bewijzen dat het zijn internationale engagementen nakomt en voldoende ijvert voor een rechtvaardige en duurzame toekomst voor alle Belgen’, schrijft een groep ondertekenaars uit het brede middenveld.

Lees hier de open brief, gepubliceerd in Knack

DeMens.nu is lid van de klimaatcoalitie

Sinds 2019 is deMens.nu lid van de klimaatcoalitie. De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties verenigt in een unieke Belgische coalitie rond het thema climate justice. Vanuit de coalitie oefenen de leden druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseert men een breed publiek via diverse soorten acties voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.

LEES MEER

Waardevolle wandelingen

Heb jij dit jaar ook de nieuwe nationale sport ontdekt?

Als vrijzinnig humanistische gemeenschap willen we je inspireren om waardevolle wandelingen te (blijven) maken: wandelingen die je geest verruimen, je volledig zen maken of net aanzetten tot actie.

LEES MEER